Ook jaargang 22 van Afzettingen zag er gevarieerd uit. Er werden 3 excursieverslagen aangeleverd: dekleigroeve Ampe te Egem (met profiel en soortenlijst); Paasexcursie naar de Bartonien-afzettingen in het Bekken van Parijs en de oktoberexcursie naar de Kaloot 2001. Bovendien werd er nog een tweede artikel aan de Kaloot gewijd: “Mensenhaai (‘Jaws’) aangespoeld op het Kalootstrand”. Opnieuw leverde een reis buiten WTKG-verband een verslag op: In Egypte werd naarstig gezocht naar een oerwalvis.