Plaats: Het Museon, Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag Van het bestuur zijn aanwezig: Adrie Kerkhof (redacteur Afzettingen), Ruud Wiggers (secretaris), Lenard Vaessen (voorzitter), Stef Mermuys (geologisch secretaris) en Aad Mulder (penningmeester). Er zijn 32 leden aanwezig (inclusief het bestuur).