Frank Wesselingh stuurde al in een vroeg stadium een email naar het secretariaat om de WTKG te attenderen op de Landelijke Fossielendag op zondag 3 maart in het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden (NNM Naturalis). Natuurlijk moet een vereniging als de WTKG zich op zo’n dag presenteren! Met Cor Kamekamp werd daarom contact opgenomen wegens zijn ervaring met dit soort presentaties. Hij stelde voor om bij de organisatie twee kramen te huren. Eén kraam kon worden gebruikt om een indruk te geven van onze excursies. Kortgeleden is er een excursie naar Heist op den Berg geweest. Daarvan was vondstmateriaal beschikbaar en ook kon een kleine foto-expositie worden opgezet. Cor en zijn vrouw Gerda namen die kraam voor hun rekening samen met André Jansen. Stef Mermuys, die zoals bekend over immense hoeveelheden vondstmateriaal uit heel Europa beschikt, werd bereid gevonden om schelphoudend materiaal uit Frankrijk mee te brengen. Cor en André zouden tevens schelpen van bezoekers gaan determineren. Een tweede kraam kon worden ingericht met folders en tijdschriften. We hebben een wervende folder voor aanmelding bij de WTKG die door Rob van Slageren in elkaar is gezet. Ook is er de web-pagina van de WTKG waarmee Internetters zich kunnen opgeven voor de vereniging en die al een aantal nieuwe leden opleverde. Die pagina zou ook hard-copy op de kraam komen te liggen. Ook een aantal recente afleveringen van Afzettingen om uit te kunnen delen aan geïnteresseerden. Dan nog een beperkt aantal exemplaren van de Contributions ter inzage; als visitekaartje. Ondergetekende ging de tweede kraam voor zijn rekening nemen.