Vanaf de eerste jaargangen van de Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie, waarvan het eerste nummer iri maart 1964 verscheen na de oprichting van de werkgroep in januari van dat jaar, is gewerkt aan een register van de inhoud van de verschenen uitgaven van onze werkgroep. Met veel energie en met grote zorgvuldigheid werd dit arbeidsintensieve werk uitgevoerd door ons zeer gewaardeerde lid J.G.B. Nieuwenhuis. De inhoud bestond uit de volgende onderdelen: 1 Verenigingsnieuws, II Publicaties, III Besproken literatuur en IV Naamlijst. Voor het opstellen van de naamlijst werd gebruik gemaakt van systeemkaartjes, welke op naam werden gerangschikt. Met betrekking tot de indeling van de groepen werd door Nieuwenhuis de Mollusca als zijnde de grootste groep het eerst behandeld. Dit bleef zo tot en met het register van de volumina 13 en 14, waarna hij overging de groepen een systematische volgorde te geven. Het register van de jaargangen 15 en 16 (1978 en 1979) was het laatste dat van zijn hand kwam.