De aanleiding tot het maken van een soortenlijst van de mollusken van de groeve Ampe te Egem is eigenlijk het uitgebreide gesprek en de briefwisseling met Dr. Thierry Moorkens die, samen met Prof. Herman Hooybergs (Universiteit Leuven), werkt aan de foraminiferenfauna’s van Belgische Eocene afzettingen, o.a. ook aan een gedetailleerde studie van de groeve te Egem. Omdat er in de diverse lagen zoveel faunaverschil is op het gebied van foraminiferen, was het volgens Thierry een goed idee om ook eens wat meer aandacht te besteden aan de macrofauna omdat wellicht een samenhang te vinden is in de ecologische situatie ten tijde van de afzetting. Al gauw bleek uit de diverse monsters die ik had verzameld, dat er in laag 21 (indeling naar Steurbaut) in het onderste deel (21a), waar veel grootforaminiferen voorkomen, een aantal soorten voorkomt, die in het iets zandige deel erboven (21b) niet voorkomen en omgekeerd.