In november 2000 lanceerden wij het idee om in navolging van het boek ‘In de ban van vogels’ van professor Voous, gegevens van en over Nederlandse malacologen te gaan verzamelen, met het doel daar een boek over samen te stellen. Het plan is om alle Nederlandse malacologen danwel conchologen in de breedste zin op te nemen. Mogelijk zijn er in deze vereniging leden die wij graag zouden willen opnemen maar die bijvoorbeeld geen lid zijn van de Nederlandse Malacologische Vereniging (NMV). Als u over weekdieren heeft geschreven of u heeft een aanzienlijke verzameling, danwel u heeft (biohistorische) gegevens over een schelpenverzamelaar, dan horen wij dat graag. Tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Malacologische Vereniging (NMV) op 13 april 2002 in het Zoölogisch Museum te Amsterdam hebben wij een eerste zet gedaan om gegevens te verkrijgen. We hebben een formulier gemaakt waarop leden hun eigen gegevens kunnen invullen en dit uitgedeeld. Ook wordt het zeer op prijs gesteld indien men informatie kan verschaffen over inmiddels overleden Nederlandse malaco/conchologen.