Aanleiding voor dit schrijfsel is de WTKG-excursie naar Mill/Langenboom van 29/30juni jl. Ik wil hierin een overzicht geven van de haaien- en roggenfauna zoals ik die zelf heb gevonden. Alle? vondsten die ik van anderen heb gezien of van horen zeggen heb, laat ik buiten beschouwing. Op 29 juni waren we als WTKG duidelijk niet alleen. De ‘overigen’ waren vooral verzamelaars op zoek naar haaientanden. In dit opzicht was het voor mij op 29 juni van twee walletjes eten: ik ben WTKG-lid en hoor ook bij de verzamelaars op zoek naar haaientanden. Bij elkaar heb ik er 7 keer verzameld, verspreid over twee perioden (juli t/m november 2000 en juni 2002). Veel haaientandenverzamelaars hebben veel meer gezocht, met als gevolg dat ook weinig voorkomende soorten werden gevonden. Met de pret is het nu weer over omdat de opspuitingen voor langere tijd stil liggen.