Afgelopen jaar zijn twee succesvolle weekendexcursies georganiseerd naar het Deurganckdok in Doel. Het voornemen is om in 2003 weer een weekend te plannen. Een en ander is afhankelijk van de medewerking van de directie en aannemer van het DGD. Indien u interesse heeft kunt u zich bij ondergetekende opgeven. Diegenen die zich reeds voor de excursies in juni en juli jl. hebben opgegeven hoeven zich niet opnieuw aan te melden. U krijgt dan t.z.t. bericht.