Geologie is een wonderlijk mooi vakgebied. Met vaak wonderlijk mooie vondsten. Veel WTKG’ers zullen in de loop van hun veldwerk ooit wel eens een fossiele schelp gevonden hebben die van een wonderbaarlijke schoonheid was. Maar er is in de geologie natuurlijk veel meer moois te beleven. Dat varieert van grootse landschappen tot microscopisch fijne details van mineralen. Buiten de geologie zijn er helaas maar weinigen die beseffen hoe mooi niet alleen de levende natuur is, maar ook hoe overweldigend mooi de dode natuur kan zijn. Wie dat wel beseft – en dat ook aan veel mensen duidelijk probeert te maken – is Dirk Wiersma, een Leids geoloog die naast zijn (inmiddels beëindigde) geologische carrière ook al lange tijd fotograaf is. Zijn foto’s, die regelmatig worden tentoongesteld, zijn op diverse onderwerpen gericht, maar – niet verwonderlijk – speelt daarbij geologie vaak de hoofdrol. Nu heeft hij een boek gepubliceerd (met tekst in zowel het Nederlands als het Engels) waarin 135 van zijn ‘kleurenfoto’s op geologische grondslag’ zijn gepubliceerd. Het is een fotoboek geworden waarbij van haast iedere bladzijde afstraalt hoe Wiersma zelf door de schoonheid van zijn onderwerpen is bevangen.