Een kleine molluskenfauna, grotendeels van Vroeg Pleistocene ouderdom, uit de Oosterschelde nabij Schelphoek wordt gerapporteerd. De fauna wordt vergeleken metfauna ’s uit de nabijgelegen Deltadienstboring ‘Schelphoek Op zaterdag 31 augustus jl. werd de jaarlijkse bottenvistocht ‘Kor & Bot’ gehouden. Deze tocht, die dit jaar voor de 52ste keer werd gehouden, houdt een dag varen in met de Zierikzee (ZZ)10 van de familie Schot op de Oosterschelde. Onder toeziend oog van de burgemeester van Schouwen Duiveland wordt gevist naar fossiele botten van (meest) Vroeg Pleistocene zoogdieren. Behalve fossiele botten komen er ook vele levende zeebeesten mee omhoog, zoals kreeften, mossels, wulken en andere zaken die als ‘comestibles’ dienst doen, alsmede vele kilo’s slangesterren, zeesterren en ander schoon grut. Dit jaar was de eerste auteur aanwezig met de bedoeling inzicht te krijgen in het voorkomen van fossiele mollusken op de bodem van de Oosterschelde. Met de door Joop van Veen enkele jaren geleden geïntroduceerde de muizenhuis, een stalen buis met een zeef die aan de sleepnetten worden gehangen, werd het mogelijk om sediment en schelpen aan boord te halen die voorheen door de grofmazige kor heen glipten. Al met al heeft de dag een redelijk rijke fauna, voornamelijk van Vroeg Pleistocene ouderdom (vermoedelijk Tiglien) opgeleverd. Het materiaal is matig geconserveerd, veelal afgerond, en heeft meestal een typische geelbruine en soms blauwige kleur. Verder werden ook nog enkele schelpen van Jong Pleistocene en Holocene ouderdom gevonden.