Geen WTKG Paasexcursie dit jaar, zoals twee j aar geleden naar Ferme de 1’Orme. Daarom ontmoeten drie heren die het echt niet kunnen laten, elkaar met Pasen 2002. Inderdaad, in Ferme de 1’Orme: wegens succes geprolongeerd: Stef Mermuys, André Jansen en ondergetekende. Zaterdagmorgen treffen wij elkaar in het struweel van Ferme: ik loop daar al een tijdje rond; Stef en André zijn al in een bos in Villiers-Saint-Frederic wezen kijken. Voor ze iets konden doen waren ze al weggestuurd door een boswachter.