Deurganckdok 2003 Afgelopen jaar zijn twee weekendexcursies georganiseerd naar het Deurganckdok in Doel. Het voornemen is om dit jaar – medio 2003 – weer een weekend te plannen. Een en ander is afhankelijk van de medewerking van de directie en aannemer van het DGD. Diegenen die zich reeds voor de excursies in juni en juli 2002 hebben opgegeven hoeven zich niet opnieuw aan te melden: zij krijgen automatisch bericht. Voor alle andere geïnteresseerden: zie bijgevoegde convocatie. Najaar – Hoge Springerplaten In samenwerking met de Werkgroep Geologie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap zal in het najaar een excursie naar de Hoge Springerplaten in de Westerschelde worden georganiseerd. Aan deze zandplaten spoelen, net als aan de Kaloot, vele fossiele schelpen aan. De Springerplaten zijn alleen per boot te bereiken en uitsluitend toegankelijk buiten het broedseizoen. Zie bijgevoegde convocatie.