15 maart – Voorjaars- en Algemene ledenvergadering De Voorjaarsvergadering / Algemene ledenvergadering wordt gehouden in Naturalis, Leiden. Zie de bijgevoegde convocatie. Najaarsvergadering en Jubileumvergadering De juiste datum van de Jubileumvergadering is op dit moment nog niet bekend. Hij wordt waarschijnlijk in de le of 2e week van november gehouden.