Afgelopen zomer heb ik een flink aantal van u kunnen verleiden om in Langenboom te komen verzamelen. Dat dit een onverdeeld genoegen en succes geweest is bleek op onze wintervergadering in Rotterdam. Deze stond in het thema van genoemde vindplaats. Diverse groepen fossielen zijn hier uitvoerig belicht en er is stevig gedetermineerd. Een verslag van Frank vindt u elders in dit blad. In 1985 hebben wij ook een excursie naar deze vindplaats gemaakt. Voor deze gelegenheid had ik toen een soortenlijstje gecomponeerd. Van diverse kanten werd mij in Rotterdam gevraagd om een kopietje van die lijst. Deze is inmiddels flink gedateerd en er zijn een groot aantal soorten bijgekomen.