Het bestuur kwam in 2002 vier maal bijeen: op 11 januari, 15 maart, 5 juli en 1 november. Op de agenda van de vergaderingen stonden zoals ieder jaar onderwerpen als het verschijnen van de periodieken Cainozoic Research en Afzettingen, het financieren van deze bladen, de excursies, de Homepage en de WTKGbijeenkomsten. Een extra bestuursvergadering werd op 5 juli gehouden wegens het grote gat dat anders valt tussen Voorjaarsvergadering en Najaarsvergadering.