Plaats: Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, Leiden Van het bestuur zijn aaAwezig: Lenard Vaessen (voorzitter), Ruud Wiggers (secretaris), Aad Mulder (penningmeester), John Jagt (redacteur CR), Adrie Kerkhof (redacteur Afzettingen) en StefMermuys (geologisch secretaris). Er zijn tenminste 34 leden aanwezig (inclusief het bestuur).