13 en 14 september – Miste, jubileumexcursie – Zie het artikel op de pagina hiernaast en de bijgevoegde convocatie. Najaar – Hoge Springerplaten In samenwerking met de Werkgroep Geologie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap zal in het najaar een excursie naar de Hoge Springerplaten in de Westerschelde worden georganiseerd. Aan deze zandplaten spoelen, net als aan de Kaloot, vele fossiele schelpen aan. De Springerplaten zijn alleen per boot te bereiken en uitsluitend toegankelijk buiten het broedseizoen. Meer informatie zult u vinden in het komende septembernummer. De convocatie is reeds met de Afzettingen van afgelopen maart meegestuurd.