Tijdens de ledenvergadering van afgelopen maart heeft Henk Mulder zich bereid verklaard het penningmeesterschap van mij over te nemen. De vergadering heeft hem in die functie bevestigd. Wanneer ga ik de zaken aan hem overdragen? Het is bijzonder onpraktisch dat lopende het jaar te doen. Het grootste deel van de werkzaamheden heeft de ex uitgevoerd en daar zou de nieuwe penningmeester aan het eind van het jaar dan verslag over moeten doen. Mede in verband met privé-omstandigheden bij Henk hebben we besloten dat ik het jaar 2003 afmaak, inclusief jaarverslag. Henk start dan ergens in november met de werkzaamheden voor 2004 zoals fakturen en accept-giroformulieren aanmaken enz. Alle financiële zaken betreffende het lopende jaar moeten/kunnen dus met mij worden afgewikkeld. In twijfelgevallen eerst met mij contact opnemen.