Tijdens het ter perse gaan van deze editie van Afzettingen is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de graafactie in Miste, die staat gepland voor 13 en 14 september. Ruim tien enthousiaste mensen hebben een weekend besteed aan het maken van boringen op het perceel waar we de ontsluiting willen maken. Op deze manier kunnen we bepalen waar zich de oude putten bevinden en waar nog ongeroerde bodem zit. We boren hierbij tot zes meter diepte. Het verzamelen van de extreem rijke Miocene Miste fauna is voor menig fossielenliefhebber de ultieme wens. Zeker voor diegenen die een dergelijke graafactie nog niet eerder hebben meegemaakt. 40 Jaar WTKG is een bijzonder moment en daar hoort een bijzondere excursie bij. Deze Miste graafactie mag uniek worden genoemd omdat het de laatste mogelijkheid is om een ontsluiting te graven. De percelen landbouwgrond worden namelijk omgevormd tot een recreatieterrein met vakantiewoningen. Reden te meer om deze keer van de partij te zijn! Wij gaan er alles aan doen om zorg te dragen voor goed bereikbaar spoelwater en voldoende sediment. Bij deze afzettingen vind je een convocatie waarmee je je kan inschrijven. Schrijf je dus vooral in!