Ook onze jubileum bijeenkomst zal in het kader van Miste worden gehouden. Vermoedelijk zullen we op zaterdag 6 december in Naturalis een dag wijden aan deze inmiddels klassieke locatie. Op deze bijeenkomst zullen enkele lezinggevers ingaan op het wetenschappelijke belang van de locatie, en zullen ook verhalen en foto’s van eerdere graafacties worden gepresenteerd. Iedereen kan materiaal van de komende en van eerdere graafacties meenemen en ter determinatie aanbieden bij een van de specialisten die aanwezig zal zijn. De datum 6 december is nog voorlopig, maar zet hem alvast in je agenda! Meer nieuws in de volgende Afzettingen. De jubileumcommissie.