Op dit moment is er in het Hofland Museum te Laren NH een fraaie expositie te bewonderen over meteoren en meteorieten waarbij er ook ruimschoots aandacht is voor de Zuid-Duitse Ries krater. Daarom ook in dit blad wat achtergrondinformatie over de Ries. Deze krater is ongeveer 15 miljoen jaar oud. In dit artikel zullen de we de effecten van deze inslag op natuur en milieu van het Miocene landschap in Zuid-Duitsland en zijn omgeving bekijken.