Het heeft even geduurd, maar het is dan eindelijk zover. Onze geheel vernieuwde website is in de lucht. Om het internationale karakter van onze vereniging te onderstrepen hebben we gekozen voor www.wtkg.org, maar het ligt in de bedoeling om de site ook toegankelijk te maken via www.wtkg.nl. De opzet is nog bescheiden, maar toch willen we u in deze kennisgeving laten zien wat we zoal te bieden hebben. Als u inlogt komt u op een openingsscherm, kies hier het Nederlandse vlaggetje. (De Engelse versie van onze site volgt in een later stadium). U ziet dan een scherm met verschillende opties: