Eerste helft 2004 – Hoge Springerplaten In samenwerking met de Werkgroep Geologie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap zal in de eerste helft van 2004 een excursie naar de Hoge Springerplaten in de Westerschelde worden georganiseerd. Aan deze zandplaten spoelen, net als aan de Kaloot, vele fossiele schelpen aan. De Springerplaten zijn alleen per boot te bereiken en uitsluitend toegankelijk buiten het broedseizoen. De convocatie zal waarschijnlijk met het volgende nummer van Afzettingen worden meegestuurd. Eerste helft 2004 – Deurganckdok Vorig j aar zijn twee weekendexcursies georganiseerd naar het Deurganckdok in Doel. Het voornemen is om in de eerste helft van 2004 weer een weekend te plannen. Een en ander is afhankelijk van de medewerking van de directie en aannemer van het DGD. Diegenen die zich reeds voor de excursies in juni en juli 2002 hebben opgegeven hoeven zich niet opnieuw aan te melden: zij krijgen automatisch bericht. Voor alle andere geïnteresseerden: de convocatie is reeds met de Afzettingen van afgelopen maart meegestuurd.