Uit de Westerschelde, van dezelfde verzamelaar als die van de eerder geopenbaarde Hinnites, hebben we een heel erg aardig fossiel gekregen, namelijk een doublet van Terebratula grandis. De exacte naam van deze veel voorkomende soort is mij niet duidelijk, maar Dave Harper (Kopenhagen) suggereerde dat het om Apletosia maxima (Charlesworth) zou moeten gaan. Terebratula’s zijn een niet zeldzame verschijning in het Westerschelde materiaal, maar de vondst van een doublet is toch wel opmerkelijk. Het stuk, verzameld door Albert Hoekman in augustus-september 2002 aan boord van BR (Breskens) 8 in of de Wielingen, de Honte of de Put van Temeuzen (helaas heeft hij geen precieze gegevens meer). Het meest waarschijnlijk lijkt mij toch wel de laatste vindplaats, alwaar ik zelf in juli ook verschillende Terebratula' s heb verzameld.