In dit jubileumjaar 40 jaar WTKG moet de lezer mij vergeven dat ik toch wat retrospectieve gedachten koester en hiervan een en ander op papier wil zetten. Maar ook het heden en hopelijk de toekomst komen aan bod. Wanneer je echter zo’n 40 jaar in het veld hebt vertoefd, zijn er genoeg ervaringen en vraagstukken geweest die het memoreren waard zijn. Sommige puzzelstukjes vallen op hun plaats, andere vraagstukken blijven of nieuwe doemen op. Dat is voor mij altijd het interessante van geologie en natuurwetenschappen geweest, een mens raakt nooit uitgezocht.