Deze lijst omvat de fossiele tweekleppigen die we tot dusver hebben aangetroffen in onze inventarisaties voor de uitgave van ‘De fossiele schelpen van de Nederlandse stranden en zeegaten’, voorzien in 2004. Zowel strandvondsten als vondsten uit de estuaria en van de kustzone, zoals die verzameld worden op schelpenhopen, zijn in dit overzicht opgenomen. Omdat we nog hard bezig zijn aan een aantal groepen, en omdat er nog steeds nieuwe meldingen binnenkomen, is deze lijst niet definitief. Ook zijn er een paar soorten waarvan de status nog niet helemaal begrepen is. Tenslotte zijn er een aantal groepen, waaronder Eocene Carditidae, onderwerp van aanstaande publicaties. We denken dat we met deze lijst een goede indruk geven van de soorten zoals we ze nu hebben, en hopen dat u erdoor wordt aangezet nog eenmaal kritisch uw eigen collectie door te kijken. Indien u de lijst wilt gebruiken voor een inventarisatie van uw eigen collectie dan zouden we u erkentelijk zijn als u een afschrift van uw gegevens zou willen plaatsen in onze database die we aan het vullen zijn voor de Fossielenatlas (wesselingh@naturalis.nl). We doen ons best om de lijst de komende maanden online ter beschikking te stellen. Vragen of informatie? Frank Wesselingh, Naturalis, Postbus 9517, 2300 RA Leiden (wesselingh@naturalis.nl).

Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Frank Wesselingh, Peter Moerdijk, Aad Bastenmeijer, Herman Strack, & Freddy van Nieulande. (2003). Voorlopige naamlijst van de fossiele tweekleppigen, stoottanden en keverslakken van de Nederlandse stranden en zeegaten. Afzettingen, 24(3), 54–58.