Geachte lezer, 2003 was een jubeljaar, dat zijn hoogtepunt vond in de jubileum excursie naar Miste. Het lag in de bedoeling om het nummer 4/2003 van de Afzettingen om te toveren in een jubileumnummer dat grotendeels over de Miste actie en de ervaringen van leden daaromheen zou gaan. Dat hebben we geweten! We zijn overstelpt door vele prachtige bijdragen met vaak prachtige afbeeldingen. Het gevolg was er dan ook naar. De computervervanging die voor 2004 voorzien was om de opmaak van de Afzettingen te kunnen blijven doen bleek te laat, en wij hebben daarom de deadline niet gehaald. Daarom dit ‘noodnummer’. Een noodnummer zult u denken, is dat dan nodig? Jawel, want wij hebben een periodiekencontract met de TPG waarin staat dat we vier keer per jaar onze periodiek moeten verzenden om in aanmerking te blijven komen voor een zeer gunstig tarief. Om hierop een beroep te kunnen blijven doen hebben we voor deze nooduitgave gekozen. We hopen u uiterlijk in februari de jubileum uitgave te doen toekomen, samen met nummer 2004/1 waarin u de jaarverslagen zult vinden. Let er even op dat de eerstvolgende vergadering pas de algemene ledenvergadering zal zijn die gepland staat op 27 maart in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. De redactie hoopt de kerstvakantie te gaan benutten voor het installeren van een nieuwe computer opdat we u ook in de komende jaren kunnen blijven voorzien van een mooie en leesbare Afzettingen. Blijf vooral schrijven! Dear members, The year 2003 was a jubileum year in which the WTKG commemorated its 40th anniversary. The jubileum excusion to Miste was the event of the year. We had the intention to transform the 4/2004 issue of the Afzettingen into a jubileum publication, dedicated to the Miste excursion. Theoverwhelming response from the members, who submitted many papers with many many fantastic illustrations has provided us with a substantial set of problems. Our computer facilities, due to be renewed in 2004, proved insufficiënt in order to deliver. Instead of a suboptimal publication we haveopted to get our facilities right first. Because we have a good an cheep contract with the post for sending the Afzettingen as a journal, we have to publish four times a year, which is the reason you find this message in an ‘emergency’issue. We expect to send you the jubileum issue, together with issue 1/2004 in february 2004. We hope to install the new hardware during the christmas holiday, so that we can keep providing you with the Afzettingen the next few years. At this place we want specifically thank our foreign members who have written several contributions for the jubileum issue of the Afzettingen. Keep writing! And we hope you will have a very successfull 2004!