Voor zover ik me kan herinneren is de bezetting van het geologisch secretariaat altijd al een zorgenkindje geweest. Opmerkelijk omdat excursies één van de kernactiviteiten van de vereniging zijn. Om het werk met betrekking tot het organiseren van de excursies te spreiden bestaat het geologisch secretariaat normaliter uit 3 personen: de geologisch secretaris en 2 leden welke gezamenlijk de excursiecommissie vormen. De taakverdeling is grofweg als volgt: de geologisch secretaris woont de bestuursvergaderingen bij en maakt het jaarverslag. Verder stelt hij, samen met de 2 commissieleden, het excursieprogramma op en verzorgt de convocaties en aankondigingen voor Afzettingen. In goed overleg wordt bekeken wie welke excursies organiseert. Dat kan zowel de voorbereiding zijn, zoals het houden van een voorexcursie, het regelen van de toelatingen en het afhandelen van de aanmeldingen, als het optreden als excursieleider. Al met al lijkt het heel wat, maar valt in de praktijk reuze mee, mits het werk verdeeld kan worden. Sinds een jaar wordt het geologisch secretariaat gerund door Anton Janse en Stef Mermuys. Het gemis van een derde persoon gaat zich wreken doordat niet aan alle voorgenomen excursies gewerkt kan worden. Wij zijn dringend op zoek naar versterking van ons team. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Stef Mermuys of Anton Janse. tel. 010-521 47 71, email: s.mermuys@bergschenhoek.nl Anton Janse, email: acjanse@hetnet.nl