Tussen mijn veertiende en twintigste levensjaar verzamelde ik van alles. Postzegels, munten (vooral zeventiende eeuw, zoals Zeelandia en de VOC), vissen op formaline, kristallen, fossielen en schelpen. De postzegels en munten zijn spoorloos verdwenen tijdens mijn diensttijd overzee. De vissen heb ik persoonlijk weggegooid. Behalve één grote vis, die ik op het strand van Zandvoort had gevonden. Die heb ik aan het Zoölogisch Laboratorium bij Artis gegeven. Het bleek een Snotolf te zijn (Cyclopterus lumpus). Misschien bestaat het beest nog wel, jaren later stond hij nog steeds tussen de andere opgezette vissen in een grote glazen pot.