Een 4,5 mm grote parel is gemeld van een brokstuk met een groot Xenophora fragment van Langenboom (Schlüter & Danner, 2003). Omdat WTKG leden meestal niet geabonneerd zijn op Duitse gemmologische tijdschriften wil ik er hier de aandacht op vestigen. De parel is ongeveer 4,5 mm in doorsnede. De buitenste laag is grotendeels verdwenen. Het stuk is gevonden vastgekit op een flink fragment van. Xenophora cf. scaldensis Gilbert, 1958, en waarschijnlijk van Vroeg-Midden Pliocene ouderdom. Volgens de auteurs bestaat de parel uit concentrische lagen van afwisselend crosslamellaire en prismatische aragoniet kristallen, typisch voor niet-parelmoerige schelpen. Zij denken dan ook dat de parel wel degelijk afkomstig zou kunnen zijn van de Xenaphom,en niet van meerbekende parel producenten zoals Pteria of Pinna.