Helaas moet er in mijn negende en tevens laatste financieel jaarverslag melding van worden gemaakt dat, voor het eerst sedert 1995, we een jaar afsluiten met een negatief saldo. Het deficit bedraagt € 170. Ook voor 2004 en volgende jaren moeten er bij handhaving van de huidige, sedert 1995 ongewijzigde, contributiebedragen tekorten worden verwacht. De oorzaken zijn duidelijk. Ten eerste de inflatie in een periode van negen jaar. Daarnaast is er in de loop der tijd de noodzaak ontstaan investeringen te doen in apparatuur t.b.v. de productie van Cainozoic Research en Afzettingen. In het verleden werd door de redacties pro deo gebruik gemaakt van privé-apparatuur. Deze is, met name v.w.b. Afzettingen, inmiddels verouderd en wel zodanig dat slechts met kunst en vliegwerk en gebruik van veel tijd het inmiddels bereikte hoge kwaliteitsniveau is te realiseren en te handhaven. WTKG zal derhalve toereikende apparatuur beschikbaar moeten stellen. Eén ding is duidelijk: willen we in de komende jaren niet interen op het vermogen dan is contributieverhoging zo langzamerhand onvermijdelijk !!!