Weekendexcursie naar Belgisch Limburg wordt verplaatst naar 2005 Eerder bent u in Afzettingen geïnformeerd over ons voornemen om in september 2004 een weekendexcursie naar Belgisch Limburg te organiseren. Inmiddels heeft een eerste verkenning van het gebied plaatsgevonden. Veel vindplaatsen waar in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw door de WTKG onderzoek is verricht bestaan niet meer of zijn niet meer toegankelijk. Het voorbereiden van de excursie vraagt daarom meer tijd dan vooraf was ingeschat. De fossielhoudende lagen uit het Oligoceen (de lagunaire zanden van Aldebiesen en de mariene Zanden van Berg) zijn in de omgeving van Tongeren nog wel te ontsluiten maar de juiste locaties moeten aan de hand van boringen worden bepaald. Voor het maken van boringen en het maken van een (bescheiden) ontsluiting moeten de nodige vergunningen/toelatingen worden geregeld. Dit alles kost de nodige tijd.