Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor de totstandkoming van het speciale Mistenummer aan de redactie en alle anderen die hun bijdragen hebben verstrekt. Tijdens de behandeling op de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 maart 2003 vroeg Adrie Kerkhof mij om de wijzigingen van een paar namen voor u op een rij te zetten in Afzettingen. Een verzoek waar ik gaarne aan wil voldoen. Pagina 11: fig. la en 1b. Trivia (T.) westfalica moet zijn Apiocypraea septemtrionalis (Schilder, 1929). Voor wijzigingen op pagina 19 en 20 verwijs ik u naar ‘Errata Mistenummer’ op deze pagina. Pagina 23; fig. 15 Bursa pelouatensis moet zijn Murex spinicosta Bronn, 1831. Pagina 23: onder nr. 5. Een afbeelding van een slakkenhuis zonder nummer moet waarschijnlijk zijn Favartia collega (Boettgcr, 1906).