In de zomer van 2002 hebben een flink aantal liefhebbers aan de langverbeide Langenboomexcursie deelgenomen. Velen hebben ook voor en ha die tijd een particuliere verzameltocht naar deze plek ondernomen. De wintervergadering van 11 januari 2003 stond in het thema van deze vindplaats. Hier zijn toen vele fraaie klapstukken uit Langenboom gedemonstreerd. Niet alleen de mollusken, ook zijn hier veel interessante vertebratenresten, haaientanden en in mindere mate visresten te berde gekomen.