Per 1 september jl. was het niet meer mogelijk Afzettingen te laten drukken bij de kopieerinrichting van het GVB. Het goedkoopste alternatief (met vergelijkbare kwaliteit drukwerk) bleek helaas nog aanmerkelijk duurder dan wij gewend waren. Wij blijven zoeken naar andere mogelijkheden en vragen u mee te zoeken. Heeft u tips? Neem contact op met de redactie: 020-6252699 of afzetlingen@planet.nl