Op woensdag 8 september heeft de meerderheid van de Statencommissie Ecologie en Water van de provincie Zeeland besloten om opnieuw een poging te wagen een containerterminal aan te leggen aan De Kaloot, deze keer denkt men wel het plan met succes langs de Raad van State te loodsen. Het onderzoeksbureau van Fon ten Thij heeft in opdracht van de Provincie onderzoek laten doen en naar aanleiding daarvan bedacht, dat als de kade aan beide zijden een eindje ingekort wordt er voldoende kansen zijn om de beschermde duintjes te kunnen behouden. De kade zou dan een lengte van 2000 meter krijgen in plaats van de eerder beoogde 2900 meter. Echter om de kade te kunnen bouwen en er grote schepen aan te meren zal er op 500 meter uit de dijk een drempel over de volle breedte van het strand moeten worden uitgegraven tot 21 meter diepte. Ondanks deze ingreep denkt men dat toch de duintjes in stand gehouden kunnen worden en zelfs kunnen aangesterkt? Dit is een aardig kluifje voor morfologen en stroombeweging en duindeskundigen, wie voelt zich geroepen om hierover een gedegen en goed onderbouwd stuk te schrijven, wat aantoont dat een obstructie als de (verkorte) WCT nadelige gevolgen zal hebben voor de instandhouding van de duinen aan De Kaloot?