Het strand De Kaloot bij Borsele dreigt te verdwijnen door de komst van een containerterminal. De zeldzame blauwe zeedistel en de zeewinde komen hier nog steeds voor. Op Europees niveau staat dit strand bekend als een unieke vindplaats van fossiele schelpen en haaientanden. De vereniging Redt de Kaloot zet zich in om dit unieke gebied te behouden. U kunt hen hierin steunen door lid te worden. Opgave bij het secretariaat.