De vaste bezoekers van onze site zullen ondertussen ontdekt hebben dat we steeds meer te bieden hebben. Naast de vaste rubrieken met onze agenda, inhoudsopgaven van Afzettingen en CR en fotoverslagen van excursies, is er ook een archief van de rubriek bijzondere vondsten. Keurig gerangschikt met kleurenfoto’s. En ondertussen is ook een nieuw supplement beschikbaar van onze bibliotheek. Ook is een fraaie kleurenkaart opgenomen van het landschapsherinrichtingsplan van Landgoed Berenschot te Miste. Een stratigrafische tabel van de laatste 65 miljoen jaar is in voorbereiding. Graag nemen we ook fossielenlijsten op van diverse (Noordzee regio) ontsluitingen. Als jullie dergelijke lijsten hebben, schroom dan niet deze in te sturen.