Zaterdagmorgen 18 september 7.30 uur vertrokken we met twee personen vanuit Grubbenvorst naar Winterswijk-Miste. We namen de route oVer Duits grondgebied en arriveerden na ongeveer anderhalf uur op de verzamelplaats aan de Misterweg. Hier stond reeds een vrij groot aantal mensen te wachten. Zeventig tot tachtig mensen uit vrijwel heel west Europa (Engelsen, Duitsers, Denen, Belgen en natuurlijk Nederlanders) hadden zich hier verzameld om voor de laatste keer te kunnen deelnemen aan de graafaktie te Miste. Met de excursie van 2003 nog vers in het geheugen, waren de verwachtingen erg hoog gespannen. Deze verwachting werd een weinig getemperd door de excursie-organisator, die ons er attent op maakte, dat de hoeveelheid en de kwaliteit van het materiaal beslist niet vergeleken kon en mocht worden met het materiaal van 2003. Tegen 10 uur vertrokken we in kolonne naar het land van de heer Berenschot. Omdat het materiaal uit de put niet toereikend zou zijn voor alle deelnemers, werd er nog een tweede put gegraven. De opbrengst uit deze put viel een weinig tegen, zodat de verwachting was dat na het weekend het zand grotendeels verwerkt zou zijn. Gelukkig waren voor hel weekend de zeeftafels verboden, zodat iedereen rustig kon werken met handzeven.