Gedurende de Miste excursie van afgelopen september trof ik in een bepaalde hoop meerdere, niet afgeronde ribfragmenten van een walvisachtige aan (zie foto); ze bleken bij elkaar te horen en bepaalde stukken passen op elkaar. Vermoedelijk heeft er een min of meer volledige rib gelegen. Het was de tweede hoop, gezien van de provisorisch aangelegde weg over de akker, die naar de parkeerplaats voerde. Deze hoop, die vrij rijk was aan schelpen. was al halverwege de eerste dag weggespit (het betreft dus zeker niet de hopen die tijdens de eerste dag nog werden uitgegraven). Wie heeft in deze hoop gemonsterd en ook ribfragmenten aangetroffen?