Ons lid Jan Boes heeft in de eerste helft van dit jaar vele uren besteed aan hel digitaliseren van Mededelingen. Op een paar uitzonderingen na heeft hij alle oude gestencilde Mededelingen van 1965 tot en met 1977 onder handen genomen (alleen de nummer 3 en 4 uit 1970 ontbreken nog in deze rij). Iedere pagina heeft hij gescand en apart als TIF-bestand weggeschreven. Ook de diverse bijlages, kaarten en dergelijke zijn meegescand. Monnikenwerk! We moeten nog bedenken wat wij ermee gaan doen. Het is natuurlijk zo te gebruiken. Misschien kan er een OCR programma op worden losgelaten – u weet wel, van plaatje weer tekst gemaakt – en daaruit volgt dan dat er gewoon in een tekstverwerkingsprogramma in gezocht kan worden. Voor deze oude nummers – nog met stencils vervaardigd – is dat natuurlijk geweldig. U begrijpt, ik laat me een beetje meeslepen, het moet allemaal nog!