In de laatste aflevering van Afzettingen heb ik een oproep geplaatst, om mensen bij elkaar te krijgen om het Miste materiaal te inventariseren. Nu, een paar maanden later, begint dit plan vaste vormen aan te nemen. Zaterdag 12 februari jongstleden zijn we met enkele mensen (André Jansen, Adri Burger en Jacques Parren) bij elkaar gekomen om te bespreken hoe we het een en ander aan gaan pakken. Enkele andere mensen (Martin Cadée en Ben Roest) hebben ook al aangegeven dat ze bij een aantal zaken (o.a. determineren van het materiaal) willen meehelpen.