Het vinden van haaien- en roggentanden tijdens opgravingen in Miste is altijd een fantastische ervaring, vooral omdat de wat grotere exemplaren relatief niet veelvuldig voorkomen. Daarna de correcte determinatie, wat niet altijd eenvoudig blijkt te zijn. Voor het op naam brengen van de twee haaiensoorten in casu heb ik gebruik gemaakt van het werk over tertiaire haaien- en roggentanden van Nolf (Nolf 1988). Echter, dit bleek te leiden lot onvolkomenheden.