Op één van de storthopen in de buurt van Ekeren (Antwerpen) vond ik in 1982 een bot met een apart uiterlijk (afb. la en 1b). De storthoop bestond uit bijna zwart zand met glauconiet. Ouderdom zou Mioceen kunnen zijn, maar dat is met materiaal dat van elders afkomstig is niet met zekerheid vast te stellen. De gedeponeerde zanden kwamen uit graafwerkzaamheden ten behoeve van een aan te leggen metrolijn in Antwerpen, werd mij verteld. Ik ben er tot op heden niet achter gekomen aan welk dier dit bot ooit heeft toebehoord en waar de positie in het lichaam geweest zou kunnen zijn.