Het secretariaat is in 2004, net als verleden jaar, waargenomen door de voorzitter. De vorige secretaris, Ruud Wiggers, hield het ledenbestand nog bij. Ook heeft hij nog de notulen van de ALV 2004 voor zijn rekening genomen. Gelukkig hebben we een kandidaat voor het secretarisschap gevonden. Het bestuur kwam in 2004 vier maal bij elkaar, te weten: op 23 januari, 20 maart, 6 augustus en 29 oktober.