Van hel bestuur zijn aanwezig: Lenard Vaessen (voorzitter), Henk Mulder (penningmeester), John Jagt (redacteur CR), Adrie Kerkhof (redacteur Afzettingen) en Stef Mermuys (geologisch secretaris),. Buiten het bestuur zijn er 17 leden aanwezig.