17 en 18 september – Belgisch Limburg De najaarsexcursie wordt dit weekend gehouden in Belgisch Limburg, in de omgeving van Tongeren. Doel: Zanden van Aldebiesen (Oligoceen). De convocatie is meegestuurd met de vorige Afzettingen. Nieuwe belangstellenden kunnen zich (vóór 1 september) wenden tot Stef Mermuys.