De Deltawerken hebben voor een hoop bedrijvigheid gezorgd, zelfs nu de Deltadienst al jaren is opgedoekt, zorgen de opgeslagen gegevens en boringen ervoor dat ik nog dagelijks bezigheid heb. In 1971 is een begin gemaakt met het afsluiten van hel Brouwershavense Gat, tussen Schouwen en Goeree. Het hierdoor ontstane Grevelingen bekken is een dorado voor duikers en watersportliefhebbers geworden.