Op 1 oktober j.1. heeft ons lid Freddie van Nieulande de Van der Lijn Prijs ontvangen in verband met zijn paleontolopgische activiteiten. Freddie, gefeliciteerd! In het volgende nummer van de Afzettingen komen we op de uitreiking van de prijs terug.