De Oligoceen excursie naar Belgisch Limburg welke voor het weekend van 17 en 18 september gepland stond is wegens het ontbreken van geschikte locaties afgelast. In de afgelopen maanden is getracht oude locaties terug te vinden. Diverse voorexcursies en het nodige veldwerk hebben jammer genoeg geen vruchtbaar resultaat opgeleverd. Er valt niet te verwachten dat er zich op korte termijn mogelijkheden voordoen om iets in groepsverband te organiseren. De excursie is daarmee definitief van de agenda. Wellicht dat in de toekomst op ad-hoc basis een excursie mogelijk is, gedacht moet worden aan woningbouw of wegreconstructies in gebieden waar de fossielhoudende laag aanwezig is. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen dan worden de mensen die zich voor de excursie hadden opgegeven (ruim 35 inschrijvingen) per omgaande daarvan op de hoogte gebracht.